Smiley face

اردوی دانشجویی

تمامی رویدادهای ثبت شده با برچسب اردوی دانشجویی

گروه:

گردهمایی


مهلت ثبت نام:

1395-05-28


ظرفیت:

18 نفر

گروه:

زیارتی - سیاحتی


مهلت ثبت نام:

1394-07-08


ظرفیت:

88 نفر

گروه:

زیارتی - سیاحتی


مهلت ثبت نام:

1399-10-12


ظرفیت:

256 نفر

خبرنامه برای دریافت اطلاعات جدیدترین رویدادها و تخفیف ها ثبت نام کنید.
مشخصات تماس 24/7

پشتیبانی: 09162392091

مجوزها