Smiley face

علمی - آموزشی

تمامی رویدادهای ثبت شده در گروه علمی - آموزشی

گروه:

همایش و کنفرانس


مهلت ثبت نام:

1396-08-02


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

کلاس و کارگاه


مهلت ثبت نام:

1396-08-01


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

همایش و کنفرانس


مهلت ثبت نام:

1396-07-30


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

کلاس و کارگاه


مهلت ثبت نام:

1396-07-30


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

همایش و کنفرانس


مهلت ثبت نام:

1396-07-29


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

کلاس و کارگاه


مهلت ثبت نام:

1396-07-26


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

هم اندیشی


مهلت ثبت نام:

1396-07-26


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

کلاس و کارگاه


مهلت ثبت نام:

1396-07-24


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

علمی - آموزشی


مهلت ثبت نام:

1396-07-24


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

همایش و کنفرانس


مهلت ثبت نام:

1396-07-24


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

هم اندیشی


مهلت ثبت نام:

1396-07-24


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

گروه:

کلاس و کارگاه


مهلت ثبت نام:

1396-07-24


ظرفیت:

ظرفیت تکمیل

خبرنامه برای دریافت اطلاعات جدیدترین رویدادها و تخفیف ها ثبت نام کنید.
مشخصات تماس 24/7

پشتیبانی: 09162392091

مجوزها enamad-logoenamad-logo