Smiley face

دوره آموزشی spss در اصفهان

 • سازمان برگزار کننده: موسسه علمی آموزشی
 • مکان برگزاری: اصفهان
 • شروع ثبت نام: پنجشنبه 18 آذر 1395
 • مهلت ثبت نام: دوشنبه 30 اسفند 1395
دوره آموزشی spss در اصفهان
 • توضیحات:

   به ترتیب با عناوین زیر ارائه می شود: (دوره فعلی شامل آموزش مقدماتی و پیشرفته است)

  الف: آموزش مقدماتی:
  سرفصل دروس

  زمان ارائه به صورت آنلاین

  شماره فیلم واسلاید ها

  1- آشنایی با فضای نرم افزار ü

  معرفی فضای کلی نرم افزار و بخش های مختلف آن ü

  معرفی منوهای کاربردی

  ü نحوه تعریف متغیرها و ورود داده ها

  ü ذخیره کردن فایل و بازخوانی فایل داده

  2- عملیات آماری توصیفی

  ü محاسبه فراوانی ها جدول و نمودار فراوانی

  ü محاسبه شاخص ها توصیفی مرکزی و پراکندگی 3- دستورهای کاربردی

  دستور سورت کردن

  sort

  دستور جداکردن طبقات

  split

  دستور تغیر کدها و جایگزینی دادها recode
  محاسبه ریاضی compute


  4- عملیات آماری استنباطی

  ü همبستگی ساده ü آزمون های مقایسه ای ساده شامل:

  آزمون t

  تک نمونه ای

  آزمون t گروه های مستقل

  آزمون t گروه های وابسته

  ب: آموزش پیشرفته:

  سرفصل دروس

  زمان ارائه به صورت انلاینشماره فیلم واسلاید ها

  5- تعریف و محاسبه داده های از دست رفته missing


  6- محاسبه ضرایب پایایی آزمون

  ü ضریب آلفا

  ü ضریب تنصیف


  7- عملیات آماری استنباطی- تحلیل های رابطه ای و همبستگی (پیشرفته)

  ü تحلیل رگرسیون ساده

  ü تحلیل رگرسیون چندگانه

  رگرسیون همزمان

  رگرسیون گام به گام

  رگرسیون سلسله مراتبی

  8- عملیات آماری استنباطی- تحلیل های مقایسه ای (پیشرفته)

  ü تحلیل واریانس دوراهه

  ü تحلیل واریانس دوراهه

  ü تحلیل واریانس چندراهه

  آزمون های تعقیبی

  ü تحلیل اندازه گیری های مکرر

  آزمون های تعقیبی  9- تحلیل خی دو (داده های نا پارامتریک)

  ü وزن دادن به متغیرها Wight

  ü تحلیل آماری
  ج: آموزش فوق پیشرفته:
   
  10- تحلیل آمار ناپرامتریک

  آزمون های مقایسه ای

  آزمون های رابطه ای
   
  11- عملیلت اماری استنباطی (فوق پیشرفته)

  تحلیل مانوا MANOVA

  تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمییز

  انواع تحلیل کلاستر

  تحلیل عاملی
  12- توضیحات تکمیلی رسم و توصیف و ویرایش انواع نمودار
   
  13- رگرسیون لجستیک
   
  14- تحلیل مسیر در spss

 • توجه:این رویداد صرفا جهت اطلاع رسانی ثبت شده است. لطفا قبل از هرگونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد استعلام نمایید.
 • برچسب ها

 • پرسش و پاسخ

  برای ثبت پرسش باید در تیکت هال ثبت نام کنید، و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه برای دریافت اطلاعات جدیدترین رویدادها و تخفیف ها ثبت نام کنید.
مشخصات تماس 24/7

پشتیبانی: 09162392091

مجوزها